Naklejki adresowe

eSekretariat daje możliwość adresowania kopert i wydruku nalepek adresowych, na podstawie wprowadzonej przez podmiot indywidualnej bazy kontrahentów. Zapomnij o ręcznym wypisywaniu kopert i zwrotach korespondencji, z uwagi na źle przepisany adres.

System posiada również możliwość: wydruku dziennika korespondencji, obliczanie opłat pocztowych, wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami – to niektóre z dodatkowych możliwości programu. Mechanizmy selekcji i agregacji informacji, według żądanych parametrów, tj.: korespondentów, daty, tematu.

Korespondencja masowa, za pomocą tradycyjnej poczty, nie byłaby możliwa bez druku naklejek z danymi adresowymi (personalizacji przesyłki).