Oszczędność

Wiedząc, jak znacząca jest odpowiednia kategoryzacja danych, zaprojektowaliśmy nasz system również pod kątem optymalizacji kosztów w twojej firmie. W myśl zasady – „Im lepiej prowadzisz firmową dokumentację, im łatwiejszy jest dostęp do potrzebnych informacji, tym mniejsza strata czasu, natomiast tym samym minimalizujesz koszty prowadzenia firmy”.

Dzięki eSekretariatowi:

  • zoptymalizujesz czas wyszukiwania potrzebnych Ci dokumentów (faktur, wezwań, potwierdzeń nadania, pism wychodzących) – dzięki naszej wielofunkcyjnej wyszukiwarce.
  • skrócisz do minimum czas potrzebny na konieczność adresowania kopert korespondencji wychodzącej – dzięki modułowi drukowania naklejek adresowych i numerów nadawczych.
  • mając w systemie potrzebne kopie dokumentów, znacznie zmniejszysz ilość zużywanego papieru i tonerów – tym samym twoja firma przyczynia się do ochrony środowiska.